Công an thành phố phát động Cuộc thi viết trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng năm 2022: "Khi dân khó - Có Công an"

Chiều 6/4, Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi viết trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng năm 2021 "Công an xã - Những tấm gương sáng đẹp" và Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19"; đồng thời Phát động Cuộc thi viết trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng năm 2022 "Khi dân khó - Có Công an".